Krystyna Pawełczyk-Pala

Pawełczyk-Pala Krystyna

Dermatologist

Anti-Aging specialist Aesthetic Dermatology, Laser and Dermatosurgery
Offices Juwena, cities: Bielsko Biała, Katowice, Gliwice, – POLAND

Website